Wydawca treści Wydawca treści

Alpinarium na Szyndzielni

Ogród roślin skalnych pochodzących z terenów beskidzkich i alpejskich

 Alpinarium to jedyny taki obiekt w Beskidzie Śląskim. Już w 1905 r. mistrz kominiarski i miłośnik przyrody Edward Schnack rozpoczął pracę nad realizacją pomysłu  utworzenia  ogrodu  roślin  skalnych  pochodzących  z terenów beskidzkich i alpejskich. Sprowadzono kilkaset gatunków m.in. pierwiosnki, zawilce, kukliki, dzwonki, szarotki, goździki, goryczki, mikołajki oraz róże. Posadzono drzewa iglaste i liściaste.

W czasie II Wojny Światowej znaczna część ogródka została zniszczona. Brak odpowiedniej  opieki  i zabezpieczającego ogrodzenia przyczynił się do znacznej dewastacji. Opieki nad Ogrodem podjął się Gerstberger - nauczyciel Szkoły Przemysłowej i miłośnik kwiatów. W czasie wizyt w ogrodzie Schnacka poznał tajniki uprawy roślin, dzięki czemu stał się dobrym następcą. Pomocą służył mu miłośnik flory alpejskiej Wintgen.

Po zakończeniu działań wojennych do 1947 r. w skutek braku opieki ogród ponownie podupadł. Dzięki zabiegom prezesa PTT, a później PTTK Tomasza Wróbla alpinarium zajęła się Maria Małysiak z Bielska. W tym czasie posadzono kilkadziesiąt nowych gatunków roślin, które podarował ogród botaniczny z Gdańska Oliwy.

Dalsze   prace   prowadzone  były  przez  Komisję  Ochrony Przyrody  i  Zabytków.  W ramach zagospodarowania otoczenia schroniska ogród powiększono oraz sporządzono projekt urządzenia tego terenu. W 1957 r. opiekę nad ogrodem przejął Stanisław Skrocki. W celu ochrony terenu ogród otoczono nowym płotem, a rośliny oznakowano tabliczkami.

Do 1975 r. z ogródkiem związany był Jan Gutek wraz z rodziną. Wykonano w tym czasie prace remontowe domku oraz jego otoczenia. W ogródku posadzono nowe gatunki roślin. Oznakowanie roślin przeprowadziła Barbara Majchrzak. W wyniku sporządzonej inwentaryzacji ogródka spisano 180 gatunków roślin. Wykonano też mapę przedstawiającą rozmieszczenie poszczególnych gatunków w ogrodzie.

W 1994 r. opiekę przejęli nauczycielka Stanisława Szczepańczyk oraz Zygmunt Plewniak z beskidzkiej grupy GOPR. Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się wykarczować chwasty, odsłonić ścieżki i posadzić kilkaset gatunków roślin chronionych. W ogrodzie zakwitły m.in.: krokus, sasanka słowacka, przylaszczka pospolita, róża i tulipan alpejski, konwalia majowa. Rekonstrukcję alpinarium wsparł Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Spółdzielnie "Ogród" i "Bartek" oraz Włodzimierz Zajda. Dotacji udzielił także Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Ostatnim opiekunem ogródka był Wiesław Wojtylak. W latach 2004-2007 wykonał on szereg prac pielęgnacyjnych oraz oznaczył rośliny nowymi tabliczkami.