Obiekty edukacyjne

Nowa ścieżka edukacyjna prezentuje ciekawostki przyrodnicze i przybliża zasady gospodarki leśnej.

Oferta edukacyjna

Zapraszamy grupy zorganizowane na zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej

Projekt "Las dla nas. My dla lasu"

Nadleśnictwo Bielsko realizuje od kwietnia 2018 projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach