Kontakt Kontakt

Siedziba Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko
+48 33 818 31 69
+48 33 818 31 69 wewn.*8

ul. Kopytko 13

43-382 Bielsko-Biała

 

NIP: 547-005-43-78

 

Numery rachunków bankowych:

BGŻ O/Bielsko-Biała

08 2030 0045 1110 0000 0069 4190

 

BBS O/Bielsko-Biała

50 8111 0009 2001 0032 0586 0002

Nadleśniczy
mgr inż. Michał Sztandera
sekretariat (33) 818 31 69
Zastępca Nadleśniczego
dr inż. Izabela Pigan
sekretariat (33) 818 31 69
Główny Księgowy
mgr inż. Piotr Byrski
33 818 31 69 wewn. *611
Inżynier Nadzoru
mgr inż. Waldemar Soberka
33 818 31 69 wew. *211

Dział Gospodarki Leśnej

mgr inż. Ireneusz Brzuszkiewicz
Specjalista ds. zagospodarowania i ochrony lasu
Tel.: 33 818 31 69 wewn. *331
mgr inż. Tomasz Gawęda
Specjalista ds. użytkowania, marketingu i BHP
Tel.: 33 818 31 69 wewn. *332
mgr inż. Aleksandra Kosior
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 33 818 31 69 wewn. *333
mgr inż. Rafał Kozubek
Specjalista ds. lasów nadzorowanych (Nadzór nad lasami prywatnymi)
Tel.: 33 818 31 69 wewn. *334
mgr inż. Irena Polok
Specjalista ds. edukacji leśnej
Tel.: 33 818 31 69 wew. *673

Sekretarz

Sekretarz
Tel.: 33 818 31 69 wewn. *671

Specjalista ds. pracowniczych

mgr Czesława Fender
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 33 818 31 69 wewn. *100

Posterunek Straży Leśnej

Sławomir Przybyłek
Komendant
Tel.: 33 818 31 69 wewn. *222

Edukacja leśna

Irena Polok
Zajęcia edukacyjne-kontakt
Tel.: 33 818 31 69 wew. *673

Rzecznik prasowy

mgr inż. Tomasz Gawęda
Rzecznik prasowy - kontakt z mediami
Tel.: 668 438 597