Asset Publisher Asset Publisher

Asset Publisher Asset Publisher

Projekty i fundusze

Mała Retencja Górska Edycja 2007-2013

W Nadleśnictwie Bielsko realizowany jest projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie" w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Jest to indywidualny projekt, którego beneficjentem jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Projekt realizowany jest na terenie 55 nadleśnictw w 4 regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych.

Celem projektu jest spowolnienie odpływu wód oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni górskich, dzięki czemu minimalizowane są skutki powodzi, niszczącego działania wód wezbraniowych oraz suszy. Działania prowadzone w projekcie to retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych, kontrola spływu powierzchniowego oraz wyrównywanie i spowalnianie spływu wód wezbraniowych.

W Nadleśnictwie Bielsko:

  • Wybudowano zbiorniki retencyjne: 1 w leśnictwie Wielka Łąka oraz 13 zbiorników w leśnictwie Lipnik
  • Wzmocniono i spowolniono bieg górskich potoków:

- Graniczny w leśnictwie Skalite

- Niwka w leśnictwie Lipnik

- Biła w leśnictwie Biła

- Szkleniec w leśnictwie Bystra

- Straconka w leśnictwie Straconka

- Mesznianka w leśnictwie Biła

- Żylica w leśnictwie Salmopol