Asset Publisher Asset Publisher

Edukacja leśna

Zapraszamy grupy zorganizowane na zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej

Zajęcia prowadzone są w izbie edukacyjnej oraz w terenie. Lekcja w lesie jest najlepszą formą przyswajania wiedzy o ekosystemie leśnym,  ochronie przyrody oraz fukcjonowaniu współczesnego leśnictwa.

W sprawie zajęć edukacyjnych prosimy o kontakt pod nr tel. : 33 818 31 69.

Nadleśnictwo Bielsko organizuje Akcje o tematyce leśnej, zwracające uwagę na ochronę przyrody, m.in Drzewko za surowce, Sprzątanie Świata, Święto Drzewa. Przy przygotowaniu Akcji współpracujemy z organizacjami działającymi na terenie Nadleśnictwa: Fundacją Arka i Klubem Gaja.

Zawsze chętnie współpracujemy ze szkołami, instytucjami i organami administracji publicznej przy organizacji akcji i  konkursów o tematyce leśnej i przyrodniczej. 

Izba edukacji leśnej, fot.1

 

Izba edukacji leśnej, fot.2