Lista Aktualności Lista Aktualności

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu

Przypominamy, że trwa w lasach wszystkich form własności, również w lasach prywatnych Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu. Rozpoczęta w 2020r. potrwa do 2024r. Inwenatryzację prowadzą pracownicy państwowego przedsiębiorstwa Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Prace obejmują 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Celem opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasów w Polsce oraz tempa i trendu zachodzących w nich zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych i będą służyły formułowaniu i ocenie polityki leśnej Państwa.

Prosimy właścicieli lasów prywatnych o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu do lasu w celu założenia powierzchni próbnych i dokonywania cyklicznych pomiarów zachodzących zmian na tych powierzchniach.