Lista Aktualności Lista Aktualności

Porozumienie w sprawie leśniczówki w Lipniku

W środę 20 lipca 2022 na terenie leśnictwa Lipnik w Bielsku – Białej doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych pana Józefa Kubicę oraz Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Katowicach pana Damiana Siebera oraz Generalną Dyrekcją Lasów Republiki Słowacji reprezentowaną przez jej dyrektora pana Jana Marhefkę. Celem zawartego porozumienia jest nawiązanie współpracy w zakresie wspólnego przystąpienia do Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska – Słowacja 2021 – 2027. W ramach tego programu planowane jest wystąpienie o środki wspólnotowe na ochronę i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wyrażamy nadzieję, iż środki te pozwolą nam na odtworzenie dawnej świetności obiektu zabytkowej „Starej Leśniczówki” w Lipniku. Jak zaznaczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych „Bardzo się cieszę, że projekty takie jak INTERREG pozwalają nam to nasze dziedzictwo chronić, restaurować i przeznaczać do dalszego użytkowania dla społeczeństwa. To wielka sprawa dla nas, dla Lasów Państwowych, aby ten obiekt, austriackiego architekta Emanuela Rosta, odrestaurować. Mam nadzieje, że w niedługim czasie ta leśniczówka będzie miała taki blask jaki miała w 1884 roku gdy powstała.”

Remont leśniczówki w Lipniku jest jednak tylko jednym z elementów planowanego przedsięwzięcia. Ideą nadrzędną planowanego projektu jest połączenie obiektu lipnickiej leśniczówki i podobnego obiektu na terenie lasów słowackich, wspólnym szlakiem architektury drewnianej, zarówno tej historycznej jak i tej współczesnej, sakralnej oraz świeckiej. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie drewna jako w pełni odnawialnego, a jednocześnie mającego wiele zalet praktycznych, surowca budowlanego, spełniającego warunki zrównoważonego rozwoju i życia w zgodzie z naturą. Drewna, które zarówno dla Słowaków jak i Polaków jest wielkim bogactwem, ale również wielkim zobowiązaniem, do prowadzenia zrównoważonej, zgodnej z naturą gospodarki leśnej, którą przy tej okazji również chcemy wspólnie promować. 

Niezależnie od powyższego działania, na zlecenie Nadleśnictwa Bielsko został wykonany projekt konserwatorski renowacji „Starej leśniczówki” poprzedzony wnikliwymi studiami i inwentaryzacją konserwatorską jej stanu. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania renowacji leśniczówki. Jako nadleśnictwo dołożymy wszelkich starań, aby w momencie ogłoszenia naboru wniosków do programu INTERREG dokumentacja wykonawcza dla renowacji była gotowa do jej przedstawienia komisji konkursowej.