Lista Aktualności Lista Aktualności

Nasze lasy

Lasy Beskidu Śląskiego i Beskidu Małego w sąsiedztwie dużej aglomeracji

Teren nadleśnictwa jest bardzo zróżnicowany pod względem fizjograficznym. Południowa, górska część, dominująca w krajobrazie, charakteryzuje się łagodnymi, długimi liniami grzbietowymi, o stromych, często urwistych zboczach, z najwyższymi wzniesieniami Skrzyczne (najwyższy punkt nadleśnictwa i Beskidu Śląskiego - 1257 m n.p.m.), Klimczok, Szyndzielnia, Błatnia i Magurka. Północna część nadleśnictwa, składa się z kolei z szeregu mniejszych i większych kompleksów leśnych, usytuowanych częściowow terenie równinnym, częściowo falistym i pagórkowatym, z licznymi jarami i parowami.

Beskid Śląski i Mały to malowniczy region Beskidów, którego atrakcyjność przyciąga miłośników przyrody, folkloru i różnej aktywności turystyczno-sportowej. Nasze lasy odwiedzają mieszkańcy Bielska-Białej, regionu, ale także całej aglomeracji Śląska. Jest to bowiem idealne miejsce na wypoczynek. Beskidzkim wędrówkom sprzyja utworzona sieć szlaków turystycznych, przygotowane ścieżki przyrodniczo-edukacyjne, schroniska m.in na Szyndzielni, sieć obiektów gastronomiczno-noclegowych. Na Szyndzielnię kursuje kolej gondolowa a wyciąg krzesełkowy ułatwia dotarcie na Skrzyczne. 

Specyficzne położenie powoduje jednak narażanie beskidzkich lasów na dużą penetrację ze strony człowieka. W celu zabezpieczenia najcenniejszych fragmentów lasu, wyznaczono cztery rezerwaty przyrody: torfowiskowy  "Rotuz" o pow. 28 ha oraz trzy leśne: "Stok Szyndzielni" o pow. 58 ha,  "Dolina Łańskiego Potoku" o pow. 47 ha oraz "Jaworzyna" o pow. 40 ha. W ostatnich latach utworzono tu również dwa Zespoły Przyrodniczo-Krajobrazowe: "Dolina Wapienicy" o pow. 1510,90 ha i "Cygański Las" o pow. 925,32 ha (w tym 500,72 ha na terenie nadleśnictwa).

Poza małymi fragmentami lasu, do których wstęp jest wzbroniony, zgodnie z przepisami, lasy Beskidów są otwarte dla wszystkich, którzy chcą podziwiać piękno przyrody.