Lista Aktualności Lista Aktualności

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Informacja na temat prowadzonych prac obserwacyjno - pomiarowych na gruntach wszystkich form własności.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone będą prace obserwacyjno-pomiarowe na terenach różnych form własności, w tym na gruntach leśnych i nieleśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa. Zachęcamy do zapoznania się z pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - pismo w załączeniu.