Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

 

Gatunkami głównymi w lasach nadleśnictwa są: Świerk i  Buk. W mniejszym udziale występują Brzoza, Sosna, Dąb, Modrzew, Jodła oraz domieszkowo Olsza, Jawor, Lipa, Jesion, Daglezja, Wiąz i inne. Dominujące typy siedliskowe lasu i związane z nimi gospodarcze typy drzewostanu to Las Mieszany Górski-49%,  Bór Mieszany Górski-16%, Las Mieszany Wyżynny-13%,  Las Wyżynny-10%,  Las Górski-5%,  Las Mieszany Wyżynny-4%.

Nadleśnictwo posiada na swoim terenie wyłączone i gospodarcze drzewostany nasienne bukowe, w których znajdują się uznane 33 drzewa doborowe Buka.

 

W celu optymalnego wykorzystania tak zasobnej bazy nasiennej, wybudowano i wyposażono w latach 1995-1998 nowoczesną przechowalnię nasion. Możliwości obiektu to długoterminowe przechowanie 22 tony podsuszonych nasion buka. Zasadniczymi elementami przechowalni są chłodnie do długoterminowego przechowywania nasion w temp. - 10 st.C i chłodnie do stratyfikacji nasion w temp. +3st.C, magazyny do wstępnego podsuszania nasion, hala przyjęć, czyszczenia i suszenia nasion, laboratorium oraz chłodnia do przechowywania sadzonek.