Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Projekt "Las dla nas. My dla lasu."

Projekt "Las dla nas. My dla lasu."

Nadleśnictwo Bielsko realizuje od kwietnia 2018 projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach

Projekt edukacyjny „Las dla nas. My dla lasu.” obejmuje szereg działań mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców z terenów Nadleśnictwa Bielsko. Działania zostały przeprowadzone w ramach dwóch kategorii:

  • Pierwsza z nich to „Las dla nas.” – to podkreślenie tego co daje nam las, tego jak możemy czerpać z jego bogactwa. To uświadamianie ogromu różnorodności biologicznej naszych lasów i wszystkich funkcji lasów. Wśród wydarzeń znajdują się liczne akcje informacyjne m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży, wystawy, ulotki, konferencja, konkurs recytatorski.
  • Druga kategoria pod szyldem „My dla lasu.” to pokazanie, że każdy z nas może działać na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. Działania obejmują m. in. sadzenie drzew, akcję "Budka" i "Nietoperz" (tj. skręcanie przez grupy dzieci i młodzieży budek dla ptaków i nietoperzy) oraz akcję dokarmiania ptaków zimą.

W ramach projektu od kwietnia 2018 zostały zrealizowane następujące akcje i warsztaty:

  • Akcja sadzenia lasu w leśnictwie Straconka

Sadzenie lasu w leśnictwie Straconka.

  • Warsztaty w Izbie edukacji leśnej oraz w szkołach/przedszkolach

Zajęcia dla dzieci w izbie edukacyjnej.

  • Konkurs recytatorski "Zanurzeni w lesie"

Konkurs recytatorski "Zanurzeni w lesie"

  • Akcja skręcania budek dla ptaków"Budka"

Dzieci ze szkół podstawowych chętnie włączają się w akcję skręcania budek dla patków.

  • Akcja skręcania schronów dla nietoperzy "Nietoperz"

Dzieci ze szkoły podstawowej podczas montażu schronów dla nietoperzy.

 

  • Akcja "Dokarmiamy ptaki zimą"

Akcja skierowana do przedszkolaków uwrażliwia na los i potrzeby zwierząt w trudnym, zimowym czasie.

  • Akcja robienia własnoręcznych ozdób choinkowych

Ozdoby świąteczne wykonane w większości z naturalnych materiałów.

 

Dodatkowo został wydany folder edukacyjny "Dzikie zwierzęta wokół nas - jak możemy pomóc a nie szkodzić" oraz została opracowana wystawa edukacyjna będąca wsparciem formalnej edukacji przyrodniczo-leśnej w szkołach z terenu Nadleśnictwa.

Wystawa "Las dla nas. My dla lasu."