Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

 

W Nadleśnictwie Bielsko wszelkich informacji dotyczących gospodarki leśnej w lasach niepaństwowych udziela

Specjalista ds. lasów nadzorowanych mgr inż. Rafał Kozubek

tel. (33) 818 31 69 wewn. *334, kom. 696-413-607

e-mail: rafal.kozubek@katowice.lasy.gov.pl

 

Dyżur: Wtorek - godz.: 8.00  - 10.00  w siedzibie Nadleśnictwa Bielsko,

ul. Kopytko 13, 43-382 Bielsko-Biała

 

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej.

 

Nadleśnictwo Bielsko sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie:

·         miasta Bielsko-Biała

·         gminy Bestwina,

·         gminy Buczkowice,

·         miasta i gminy Czechowice-Dziedzice

·         gminy Jasienica

·         gminy Jaworze

·         gminy Kozy

·         gminy Szczyrk

·         gminy Wilkowice

 

Powierzchnia lasów nadzorowanych przez Nadleśnictwo wynosi:

- na terenie powiatu bielskiego – 2094 ha

- na terenie miasta Bielsko-Biała – 423 ha.

 

Gospodarka leśna w lasach niepaństwowych prowadzona jest na podstawie uproszczonych planów urządzenia lasów lub decyzji wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu.

 

Prace z zakresu gospodarki leśnej realizowane przez właścicieli powinny przebiegać po wcześniejszym ich uzgodnieniu z osobą nadzorującą lasy niepaństwowe.

 

Po dokonaniu wyrębu należy powiadomić osobę nadzorującą lasy niepaństwowe celem dokonania trwałego oznakowania ściętego drzewa (legalizacji) oraz otrzymania świadectwa legalności pozyskania drewna. Jest to warunek legalnego wywozu drewna z lasu, przewozu i wprowadzenia drewna do obrotu.

 

Poniżej znajdują się materiały do pobrania:

- wniosek dla właścicieli lasów prywatnych

- informacje dla właścicieli lasów prywatnych z terenów gmin Czechowice-Dziedzice i Jasienica w zakresie proekologicznej gospodarki leśnej.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.03.2023r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej.