Asset Publisher Asset Publisher

Ścieżka przyrodniczo – leśna „Wapienica"

Zapraszamy na beskidzkie szlaki

Ścieżka położona jest w dolinie rzeki Wapienica na obszarze Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego oraz Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego „Dolina Wapienicy".

 Trasa wycieczki rozpoczyna się obok kempingu „Monika" i parkingu z końcowym przystankiem autobusu MZK nr 16 położonych w Bielsku-Białej przy ul. Tartacznej. Ścieżka liczy ok. 3,5 km, a czas jej zwiedzania wynosi ok. 3-4 godzin.

  

Przystanki na ścieżce przyrodniczo-leśnej "Wapienica":
 

 • Obiekt 1   LAS
 •  
 • Obiekt 2   LAS BUKOWY
 •  
 • Obiekt 3   ŚRÓDLEŚNA ŁĄKA
 •  
 • Obiekt 4   OCHRONA POŻYTECZNEJ FAUNY
 •  
 • Obiekt 5  PRZEBUDOWA DRZEWOSTANÓW
 •  
 • Obiekt 6   ZAPORA WODNA WAPIENICA
 •  
 • Obiekt 7   MŁODNIK
 •  
 • Obiekt 8   MAŁA RETENCJA
 •  
 • Obiekt 9   POWALONE DRZEWO
 •  
 • Obiekt 10 POKROJE DRZEW ROSNĄCYCH W LESIE
 •  
 • Obiekt 11 WIELOPIETROWOŚĆ I WIELOGATUNKOWOŚĆ