Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r.

Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy. Na terenie naszego nadleśnictwa żyją lisy, zające, bażanty, borsuki, kuny. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, daniele, sarny i dziki.

Obszar Nadleśnictwa podzielony jest na 10 obwodów łowieckich wchodzących w skład trzech rejonów hodowlanych: Beskid Śląski, Beskid Mały i Żabi Kraj.

Koła łowieckie:

"Knieja" w Zabrzegu

"Sokół" w Bielsku-Białej

"Ryś" w Bielsku-Białej

"Głuszec" w Bielsku-Białej

"Hubertus" w Międzyrzeczu

"Ślepowron" w Rudzicy

"Bielsko" w Bielsku-Białej

"Klimczok" w Buczkowiach

"Bażant" w Bestwinie

 "Chybie" w Chybiu