Asset Publisher Asset Publisher

Zakup gruntów.

Nadleśnictwo Bielsko informuje o chęci zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Nadleśnictwo Bielsko jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Jesteśmy w szczególności zainteresowani nabyciem lasów bezpośrednio przylegających do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bielsko. Nabywanie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia odbywa się na zasadach określonych w art. 37 ustawy o lasach.

Osoby rozważające sprzedaż lasu zapraszamy do kontaktu z nadleśnictwem i składania ofert.

Wszelkie pytania w tej sprawie prosimy kierować do Nadleśnictwa pod nr tel. 33 818 31 69 lub do specjalisty ds. lasów nadzorowanych Pana Rafała Kozubka: tel. 33 818 31 69 wew. *334; tel. kom. 696 413 607.