Asset Publisher Asset Publisher

Uroczyste sadzenie Dębów Powstań Śląskich

12 czerwca w ogrodzie dendrologicznym Nadleśnictwa Bielsko zostały uroczyście posadzone Dęby Powstań Śląskich.

Dęby te zostały pobłogosławione przez Papieża Franciszka 27 października 2021r. podczas pielgrzymki leśników do Watykanu do grobu św. Jana Pawła II.

 

Podczas uroczystości temat Powstań Śląskich przybliżył historyk Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach Pan Marek Łukasik. Wykład przypomniał zebranym nie tylko przyczyny wybuchu Powstań, ale również ich znaczenie dla przynależności Górnego Śląska do Polski. To właśnie bowiem dzięki tym wydarzeniom część regionu ze strategicznym przemysłem została przyłączona w granice II Rzeczpospolitej.

 

Następnie Pani Anna Sikora Nauczyciel Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielsku-Białej, która jest pomysłodawczynią organizacji spotkań patriotycznych na terenie szkoły, przybliżyła formy upamiętniania wydarzeń historycznych w szkole i znaczenie integralnego rozwoju ucznia i budowania wartości w wychowaniu. Pani Anna wraz z grupą uczennic zaprosiła do wspólnego odśpiewania kilku pieśni powstańczych.

 

Dęby Powstań Śląskich zostały posadzone w ogrodzie dendrologicznym nadleśnictwa z udziałem zaproszonych gości. We wspólnym sadzeniu wzięli udział Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Pan Michał Sztandera , Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej Pan Władysław Mąsior, Konsultant Regionalnego Ośrodka, opiekun sieci nauczycieli przyrodników Pani Barbara Michałek-Piernik, historyk IPN Pan Marek Łukasik, Uczniowie Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego wraz z opiekunem Panią Anną Sikorą, kadeci z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej wraz z opiekunem Panią Moniką Bernacką oraz pracownicy Nadleśnictwa Bielsko.