Asset Publisher Asset Publisher

Tymczasowe miejsce postoju pojazdów w Kozach

Na czas remontu ul. Piaskowej w Kozach, Nadleśnictwo Bielsko we współpracy z Gminą Kozy wyznacza tymczasowe miejsce postoju pojazdów.

Dodatkowe miejsce postoju pojazdów zlokalizowane jest na końcu ul. Beskidzkiej w Kozach przy już istniejącym parkingu Nadleśnictwa Bielsko i w pobliżu miejsca turystycznego Kozy Camp.

UWAGA: dodatkowe miejsce postoju pojazdów jest zlokalizowane za szlabanem i dostępne będzie jedynie w weekendy.

Regulamin korzystania z tymczasowego miejsca postoju pojazdów znajduje się w załączeniu. Prosimy mieszkańców Kóz i turystów o zapoznanie się z regulaminem. Przypominamy, że poza wyznaczonymi miejscami postoju pojazdów, na tereny leśne obowiązuje zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi.