Asset Publisher Asset Publisher

Sprawdź zagrożenie pożarowe w lasach w Twojej okolicy

Informację o zagrożeniu pożarowym można znaleźć w aplikacji Ostrzegator oraz na stronie Banku Danych o Lasach.

Upały, które od pewnego czasu panują w Polsce , powodują wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. Aktualnie dla przeważającej części kraju wprowadzono trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Komunikatory o aktualnym zagrożeniu pożarowym lasu można już znaleźć w aplikacji mobilnej Ostrzegator. Komunikaty tworzone są dla 60 stref prognostycznych i publikowane na terenie tych stref. Pozwala to na przekazanie informacji o zagrożeniu bezpośrednio w miejsce występowania, do wszystkich znajdujących się tam osób.

Aplikacja Ostrzegator może być pobrana bezpłatnie z serwisów Google Play oraz iTunes. Użytkowanie aplikacji nie pociąga za sobą żadnych dodatkowych kosztów.

 

Mapę zagrożenia pożarowego można śledzić na stronie Banku Danych o Lasach :

MAPA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO LASÓW