Asset Publisher Asset Publisher

O lesie w lesie

To temat warsztatów dla nauczycieli z terenu Nadleśnictwa Bielsko, które odbyły się 21-22 maja 2015r.

 

    Celem warsztatów "O lesie w lesie - czyli korzyści płynące z zajęć terenowych" było zebranie grona nauczycieli aktywnych na polu edukacji przyrodniczo-leśnej w celu wymiany doświadczeń, przedstawienia dobrych praktyk oraz powstania nowych inicjatyw i projektów. Spotkanie z nauczycielami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic (20 nauczycieli, po połowie z  obu miast) dało możliwość dyskusji o problemach i barierach w organizowaniu zajęć terenowych. Ważne również było przedstawienie lasu jako idealnego miejsca do propagowania idei zrównoważonego rozwoju.

     Część teoretyczna warsztatów odbyła się nie bez przyczyny w Gimnazjum Publicznym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. To właśnie ta placówka realizuje Projekt „Arboretum Inspiruje", który został przedstawiony przez Dyrektora Gimnazjum Pana Wojciecha Mika oraz Panią Magdalenę Jasińską i Panią Paulinę Szczerbowską podczas warsztatów jako przykład interdyscyplinarnego podejścia do edukacji przyrodniczo-leśnej.

Ważną częścią pierwszego dnia warsztatów była prezentacja Pana Wiktora Naturskiego z Nadleśnictwa Ustroń dotycząca gospodarki leśnej w Polsce i na świecie oraz idei edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Ważnym jest to, że edukację przyrodniczo-leśną należy prowadzić  pamiętając o 4 filarach zrównoważonego rozwoju: ekologii, ekonomii, społeczeństwie i kulturze.

Ciekawy wykład na temat "Las miejscem rozpoznawania indywidualnych strategii uczenia się ucznia. Uczenie się przez działanie i przeżywanie" przedstawiła Pani Barbara Leśniak, wieloletni edukator.

W drugim dniu warsztatów odbyły się zajęcia terenowe przeprowadzone przez Panią Irenę Polok z Nadleśnictwa Bielsko na terenie Parku Zdrojowego w Jaworzu przy współpracy z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze.

Bardzo ważnym wnioskiem płynącym z warsztatów jest fakt, iż edukacja przyrodniczo-leśna powinna być prowadzona w miarę możliwości w środowisku przyrodniczym. Zaleca się prowadzenie zajęć  terenowych,  gdzie uczniowie mogliby samodzielnie prowadzić badania, obserwacje, analizować wyniki i generować na tej podstawie wnioski,  proponować  rozwiązania zaistniałych  i dostrzeżonych problemów. Ważne jest, by uczniowie poprzez działanie, przeżywanie samodzielne dochodzili do wiedzy. Miejscem realizacji edukacji przyrodniczo-leśnej mogą być tereny leśne, ale również ogrody przyszkolne, parki i skwery.

Warsztaty zorganizowane zostały przez Nadleśnictwo Bielsko (koordynatorem była Pani Irena Polok) oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach (koordynatorem była Pani Barbara Michałek-Piernik).