Asset Publisher Asset Publisher

O lesie w lesie

Tegoroczna VII edycja terenowych warsztatów dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych przebiegała pod hasłem „O lesie w lesie – czyli woda w lesie”.

Warsztaty, które odbyły się 22-23 września 2023 roku były okazją do przybliżenia uczestnikom zasad prowadzenia na terenie Lasów Państwowych zrównoważonej gospodarki leśnej, której celem jest bilansowaniu potrzeb przyrody, ludzi i ekonomii. Jedną z wielu funkcji lasów jest retencjonowanie wody. Brak wody, spadek poziomu wód gruntowych oraz obserwowane zmiany klimatu i ich wpływ na lasy były tematem dyskusji uczestników warsztatów.

Kolejnym punktem programu zajęć było zapoznanie się z historią budowy zbiornika zaporowego w Dolinie Wapienicy, który został oddany do użytku w 1933 roku. Dzięki gościnności pracowników firmy AQUA S.A., która zarządza zaporą oraz dostarcza wodę dla mieszkańców Bielska-Białej i okolicy, uczestnicy zapoznali się z procesem uzdatniania wody na przykładzie stacji uzdatniania wody w Wapienicy. Warsztaty były okazją do zwrócenia uwagi na znaczenie wody dla zdrowia i życia człowieka oraz pozwoliły odpowiedzieć pozytywnie na pytanie: czy można pić wodę prosto z kranu?

Drugi dzień szkolenia został zrealizowany w Pałacu Czeczów w Kozach oraz w towarzyszących pałacowi zabudowaniach. Nauczyciele zwiedzili bogatą ekspozycję Izby Historycznej oraz zapoznali się historią powstania kamieniołomu w Kozach Górnych, na północnym stoku Hrobaczej Łąki w Beskidzie Małym.

Prowadzącymi zajęcia byli: Irena Polok z Nadleśnictwa Bielsko, Jakub Krajewski z Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Agnieszka Handzlik z Gminy Kozy, Barbara Michałek-Piernik konsultant RODN „WOM” w Bielsku-Białej. W warsztatach uczestniczyli nauczyciele biologii, chemii, edukacji wczesnoszkolnej, fizyki, geografii, przyrody, upowszechniający lekcje terenowe o tematyce przyrodniczo-leśnej.

Warsztaty organizowane były przez Nadleśnictwo Bielsko, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przy współpracy z Urzędem Gminy Kozy oraz Spółką AQUA S.A.

 

Zdjęcia: Anna Pilśniak