Asset Publisher Asset Publisher

O aktywnych formach edukacji przyrodniczo-leśnej w Nadleśnictwie Bielsko

Konferencja dla nauczycieli 11 czerwca była okazją do podsumowania trwającego od kwietnia 2018r. projektu edukacyjnego "Las dla nas. My dla lasu."

Konferencję rozpoczął Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej Władysław Mąsior oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Marek Czader.

O procesie kształcenia oraz nauczaniu przez doświadczenie mówiła Barbara Michałek-Piernik nauczyciel konsultant RODN WOM.

Następnie Irena Polok edukator Nadleśnictwa Bielsko przedstawiła szereg aktywnych form edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonych w okresie IV 2018 - IV 2019 przez Nadleśnictwo Bielsko w ramach projektu "Las dla nas. My dla lasu." Uczestnicy zapoznali się m.in z ulotką "Dzikie zwierzęta wokół nas - jak pomagać a nie szkodzić" oraz z wystawą edukacyjną.

Wystawa edukacyjna wraz z kartami pracy zostały zaprojektowane przez nauczycieli sieci przyrodników działającą przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej we współpracy z Nadleśnictwem Bielsko. Wystawa przeznaczona jest do wypożyczenia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych i ma służyć jako wsparcie formalnej edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej w szkołach.

O pilotażowym etapie obecności wystawy w szkołach mówiła podczas konferencji Gabriela Guściora-Konieczna - nauczyciel Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej. Tylko w czasie pilotażowego etapu pracowało z nią w Zespole Szkół 800 uczniów. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zgłaszali potrzebę prowadzenia zajęć o tematyce przyrodniczo-leśnej z wystawą, widoczne zaciekawienie uczniów oraz chęć do pracy z wystawą.

Zadaniem uczestników konferencji była praca z wystawą i rozwiązanie kart pracy. Nauczycielom pozwoliło to zapoznać się z wystawą, którą następnie będą mogli gościć w swojej szkole.

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych obecnością wystawy w szkole prosimy o zgłaszanie się od 01 września 2019 do Nadleśnictwa pod nr tel. 33 818 31 69 wew.* 673.


Cały projekt edukacyjny Nadleśnictwa "Las dlas nas. My dla lasu" obejmował działania przeprowadzone w ramach dwóch kategorii:

1) „Las dla nas.” – to podkreślenie tego co daje nam las, tego jak możemy czerpać z jego bogactwa. To uświadamianie ogromu różnorodności biologicznej naszych lasów i wszystkich funkcji lasów. Wśród wydarzeń znalazły się – warsztaty, konkurs recytatorski, wystawa, ulotki, akcja robienia ozdób choinkowych, konferencja.

2) „My dla lasu.” – to pokazanie, że każdy z nas może działać na rzecz przyrody i środowiska naturalnego. Działania obejmowały: akcję sadzenia drzew, akcję „Budka”, i „Nietoperz”, akcję dokarmiania ptaków zimą.

O projekcie można przeczytać również: TUTAJ.

Konferencja jak i cały projekt "Las dla nas. My dla lasu." został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.