Asset Publisher Asset Publisher

Las jest czysty!

To efekt zaangażowania uczniów w akcję sprzątanie świata w leśnictwie Zabrzeg

Do udziału we wspólnym działaniu na rzecz środowiska naturalnego zostały zaproszone gminne placówki oświatowych, które uczestniczyły w konkursie „Odkrywamy wiosnę w lesie" organizowanym przez Nadleśnictwo Bielsko; Szkoła Podstawowa nr 2 w Czechowicach - Dziedzicach, Szkoła Podstawowa nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach, Zespół Szkół w Zabrzegu oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Ligocie Miliardowicach.

 

Sprzątaniem zostały objęte tereny będące w Zarządzie Lasów Państwowych. Posprzątano teren o powierzchni 120 ha obejmujący tereny przyległe do stacji Zabrzeg Czarnolesie oraz do brzegu Zbiornika Goczałkowickiego. Łącznie zebrano 30 worków odpadów pojemności 100 l, były to głównie odpady komunalne. Do akcji ekologicznej przystąpiło 120 uczniów warz z nauczycielami: p. Beatą Olek, p. Marią Krzak, p. Barbara Cieślik,  p. Lucyną Skrudlik-Augustyniak i p. Robert Pietrzyk.

 

Przedstawiciele szkół odebrali symboliczne dyplomy z podziękowaniem za udział w akcji.

 

Akcja miała miejsce dzięki współpracy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Bielsko i Urzędu Miejskiego w Czechowicach - Dziedzicach. Partnerem i sponsorem akcji była Grupa LOTOS S.A. oraz Centrum Badawczo - Edukacyjne EkoCentrum - Ekoenergia Silesia S.A.  w Katowicach.