Asset Publisher Asset Publisher

Drewno pozyskiwane kosztem nabywcy

W Nadleśnictwie Bielsko jak w całych Lasach Państwowych istnieje możliwość własnoręcznego przygotowania sobie drewna na opał, na użytek własny osoby fizycznej. Praca ta polega na pozyskaniu i ułożeniu pozostałości drzewnych po pracach gospodarczych przeprowadzonych na zlecenie nadleśnictwa.

Aby przystąpić do przygotowania drewna popularnie zwanego gałęziówką albo chrustem, należy zgłosić się do leśniczego odpowiedzialnego za teren, na którym chcemy podjąć prace (numery telefonów dostępne są w zakładce Kontakty,  a zasięg terytorialny leśnictw można odczytać na mapach Banku Danych o Lasach). Ten, jeśli będzie dysponował taką powierzchnią, wskaże ją Państwu, oraz pouczy o ciążących na Państwu z tego tytułu obowiązkach. Po zakończeniu prac, przygotowane drewno należy zgłosić leśniczemu do odbiórki i wykupić za "symboliczną" opłatą, po czym można je dopiero z lasu wywieźć. Ceny drewna przygotowanego kosztem nabywcy odnajdą Państwo w ostatniej części naszego cennika sprzedaży detalicznej.

Uprzedzić należy, iż powyższa możliwość dotyczy wyłącznie lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe, zaś samowolne przygotowanie i wywiezienie drewna zarówno z lasu państwowego jak również z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa jest w świetle prawa naruszeniem prawa własności (kradzież).