Asset Publisher Asset Publisher

Amfiteatr w Lipniku odzyska dawny blask

12 czerwca prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Marek Czader podpisali porozumienie w sprawie modernizacji amfiteatru w Lipniku.

Projekt rewitalizacji przedwojennego kamiennego amfiteatru w Lipniku wygrał już dwa lata temu głosowanie w budżecie obywatelskim Miasta Bielska-Białej zyskując poparcie aż 6,5 tys. mieszkańców. Okazało się jednak, że koszty modernizacji sięgają ok. 1.5 mln zł.

Podpisane porozumienie pozwoli na wspólną inwestycję samorządu i Lasów Państwowych w jedno z bardziej urokliwych miejsc na mapie nadleśnictwa pn. „Amfiteatr w Lipniku – leśne miejsce wypoczynku i zabawy”.

Amfiteatr zlokalizowany jest na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych. Z racji położenia administracyjnego amfiteatru na granicy dwóch gmin,  Miasto będzie realizowało inwestycję na terenie gminy Bielsko-Biała, natomiast Nadleśnictwo Bielsko na terenie gminy Kozy. W porozumieniu strony uzgodniły, że Nadleśnictwo opracuje dokumentację projektową oraz sfinansuje modernizację czaszy amfiteatru, natomiast Miasto sfinansuje pozostałą część, tj. budowę wiaty z zapleczem socjalnym, remont placu i wykonanie elementów małej architektury oraz przebudowę i budowę ciągów pieszych i ścieżek.

- To pierwszy krok do tego, żeby przystąpić do tej inwestycji, która będzie służyła mieszkańcom Bielska-Białej. Kolejne miejsce rekreacji w tak urokliwym terenie będzie z korzyścią dla wszystkich – ocenił prezydent miasta Jarosław Klimaszewski. Zwrócił uwagę na dobrą współpracę miasta z Nadleśnictwem, której efektem są m.in. górskie ścieżki rowerowe Enduro Trails.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Marek Czader przypomniał, że jego poprzednik – nadleśniczy Hubert Kobarski był mocno zaangażowany w ten projekt, a Nadleśnictwo Bielsko w ostatnich latach jest otwarte na inwestycje skierowane do mieszkańców - przykładami są m.in. parking w Dolinie Wapienicy, miejsca postojowe w Lipniku i Straconce, ścieżka biegowa czy górskie ścieżki rowerowe.

Tym porozumieniem stawiamy kolejny krok na drodze do tego zamierzenia. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach zgodziła się na przesunięcie środków na kolejny rok, co pozwala optymistycznie patrzeć na realizację tego przedsięwzięcia – wyznał nadleśniczy Marek Czader.

Na uroczystym podpisaniu porozumienia obecny był również Grzegorz Lisiak, zastępca dyrektora ds. rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

 

Celem przedsięwzięcia jest przywrócenie mieszkańcom miejsca o tradycjach spotkań społecznych i kulturalnych, a także uatrakcyjnienie ruchu turystycznego wokół amfiteatru, który znajduje się bezpośrednio przy uczęszczanym niebieskim szlaku turystycznym prowadzącym przez Gaiki, Przegibek na Magurkę Wilkowicką.