Asset Publisher Asset Publisher

21 marca Międzynarodowy Dzień Lasów

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów są lasy i edukacja, a hasło brzmi „Naucz się kochać lasy”.

Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości na temat znaczenia lasów dla człowieka. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zachęca kraje całego świata do propagowania idei i działalności związanej z lasami.

W tym roku duży nacisk położono na podkreślenie roli lasów dla przyszłych pokoleń. Dlatego, jak zapisano w jednym z komunikatów tegorocznego MDL wiedza, łącząca ze sobą nowoczesność i tradycję, to klucz do zachowania lasów w dobrym stanie. Według FAO leśnicy dobrze znają i rozumieją naturę, ale równocześnie poznają najnowocześniejsze technologie, by sprawnie i w zrównoważony sposób zarządzać lasami. Społeczności lokalne natomiast mają nieocenione doświadczenie i ogromną wiedzę w zakresie ochrony zasobów leśnych oraz ich zrównoważonego pozyskania. 

Więcej o MDL na stronie FAO

Dlatego tak ważne jest inwestowanie w edukację leśną, gdyż to może zmienić świat na lepsze. Takie działanie może pomóc naukowcom, politykom, leśnikom i lokalnym społecznościom w zatrzymaniu procesu wylesiania oraz przywracaniu do życia zdegradowanych krajobrazów. W zamian za to zdrowe lasy przyczynią się do osiągnięcia wielu celów zrównoważonego rozwoju, zapewniając na przykład środki do życia najbiedniejszym społecznościom świata oraz pomagając w zachowaniu różnorodności biologicznej.

W Polsce Lasy Państwowe od wielu lat prowadzą zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w których w skali kraju w ciągu roku uczestniczy ponad 2,3 mln osób. Najpopularniejszą formą edukacji leśnej, również w Nadleśnictwie Bielsko są zajęcia terenowe w lesie, które pozwalają osobiście doświadczyć las.

Prowadzenie zajęć przyrodniczo-leśnych ma duże znaczenie dla przyszłości lasów, gdyż jak podkreślają w tym roku przedstawiciele ONZ „Nigdy nie jesteś zbyt młody, by zacząć uczyć się o drzewach”.

W tegorocznych komunikatach przedstawiciele organizacji napisali, że „pomaganie najmłodszym w rozumieniu natury sprawia, że młode pokolenia mają większą świadomość korzyści płynących ze zrównoważonego zarządzania drzewami i lasami. Dzieci mogą odkrywać lasy w salach lekcyjnych i w szkołach leśnych, spędzając czas na wycieczkach z przewodnikiem do lasów lub parków miejskich, albo mogą się uczyć o drzewach rosnących w ogrodach.”

Warto dodać, że w jak każdego roku organizatorzy MDL zachęcają kraje do podejmowania działań, czyli sadzenie drzew, organizowania konkursów, wystaw czy innych inicjatyw na poziomie lokalnym, krajowym czy międzynarodowym, których celem jest uświadamianie znaczenia lasów.