Asset Publisher Asset Publisher

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Beskidu Śląskiego"

Od 1995 roku Nadleśnictwo Bielsko wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego", wraz z nadleśnictwami Ustroń, Wisła i Węgierska Górka.

W ramach działalności LKP prowadzona jest intensywna współpraca z samorządami, szkołami i przedszkolami oraz lokalnymi organizacjami ekologicznymi, mająca na celu szeroko pojętą edukację ekologiczną społeczeństwa.  Na terenie Nadleśnictwa prowadzone są sympozja naukowe z udziałem pracowników naukowych m.in. UJ, UŚ i PAN oraz prace badawcze w dziedzinie leśnictwa, prowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Leśnego UR w Krakowie.  

Nadleśnictwa LKP "Lasy Beskidu Śląskiego" włączają się w Akcje o charakterze lokalnym oraz ogólnopolskim, przybliżające społeczeństwu las jako złożony ekosystem  oraz współczesną gospodarkę leśną opartą na zasadzie zrównoważonego rozwoju.

Dowiedz się więcej o Leśnych Kompleksach Promocyjnych.