Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

 

Odnowienia możemy podzielić na odnowienia sztuczne, czyli sadzenie sadzonek lub wysiewanie nasion przez człowieka, oraz odnowienia naturalne, czyli zjawisko samoistnego powstania młodego pokolenia drzew pod okapem drzewostanu lub w jego sąsiedztwie. Odnowienia naturalne w lasach zagospodarowanych nie przebiegają zazwyczaj żywiołowo, lecz są kierowane przez człowieka. 

 

Sadzonki hoduje się w szkółkach. Szkółka kontenerowa, która funkcjonuje w Nadleśnictwie Bielsko rozpoczęła produkcję w 2006 roku. Rocznie przeciętna ilość wyprodukowanych zdrowych, dojrzałych sadzonek gotowych do posadzenia w lesie to 1 250 000 szt. Gatunkami drzew, które produkujemy to buk, jodła, świerk, modrzew, olsza, sosna kosodrzewina. Znajdująca się przy nadleśnictwie przechowalnia  jest w stanie pomieścić 22 tony nasion buka o wilgotności 9%. 

 

Przebudowując beskidzkie lasy na bardziej dostosowane do siedliska, rocznie w Nadleśnictwie Bielsko sadzimy 100 ha upraw. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Pierwsze zabiegi to tzw. czyszczenia wczesne (w Nadleśnictwie na pow. ok. 130 ha rocznie) - polegają na usuwaniu chorych, uszkodzonych młodych drzewek.  Następny etap to tzw. czyszczenia późne (na pow. ok . 200 ha rocznie) - polegają na usuwaniu chorych drzewek a pozostawieniu najlepszej jakości równomiernie rozmieszczonych na powierzchni. Dodatkowo wykonuje się zabiegi pielęgnacji gleby (na pow. ok. 300 ha rocznie) - polegające na wykaszaniu traw, chwastów wokół młodych drzewek, udostępniając im jak najlepsze warunki do wzrostu. Gdy drzewa podrosną wykonuje się cięcia pielęgnacyjne tzw. trzebieże. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu. Tak zamyka się cykl życia lasu gospodarczego.

 

Dodatkowo 10 % powierzchni Nadleśnictwa stanowią tzw. lasy referencyjne i lasy ochronne. W lasach referencyjnych (ok. 300 ha) nie wykonuje się żadnych zabiegów ingerujących w naturalnych stan tych lasów.  Lasy ochronne to cenne lasy o właściwościach glebochronnych, jak również rzadkie w skali kraju zbiorowiska jaworzyn. Lasy ochronne to również wyłączone drzewostany nasienne i rezerwaty.

 

Monitoring zmian z hodowli lasu za 2014 rok