Asset Publisher Asset Publisher

O powrocie do natury

Warsztaty pn. „O lesie w lesie – czyli powrót do natury” odbywały się w dniach 23-24 września 2019r. Uczestnikami byli nauczyciele z terenu Nadleśnictwa Bielsko.

Warsztaty odbywały się wyjątkowo poza granicami Nadleśnictwa na terenie Nadleśnictwa Kobiór i Nadleśnictwa Ustroń. Warsztaty organizowane były przez Nadleśnictwo Bielsko, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach.

Pytanie o możliwość powrotu do natury współczesnego człowieka było tematem przewodnim warsztatów. Równie ważne stało się pytanie o możliwość i cenę przywracania naturze gatunków zagrożonych wyginięciem.

 

I dzień warsztatów

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z historią powrotu do natury żubra – gatunku który jako jeden z nielicznych gatunków na świecie poprawił swój status na Czerwonej liście IUCN z „zagrożony wyginięciem” na „narażony na wyginięcie”. Rokrocznie populacja żubra zwiększa się co napawa dumą i optymizmem leśników, weterynarzy i naukowców pracujących nad strategicznym gospodarowaniem populacją żubra. Stan populacji żubra w Polsce i jego rozwój uczestnicy mieli możliwość poznać w Ośrodku Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach dzięki niezwykle ciekawej prelekcji Elżbiety Wójtowicz – kierownika Ośrodka.

Las jest wspaniałym miejscem do nauki poprzez zabawę kreatywną i twórczą. O tym uczestnicy warsztatów mogli się przekonać podczas warsztatów „Plemiona” które poprowadziła Irena Polok – edukator Nadleśnictwa Bielsko. Dyskusja o korzystaniu z lasów przez człowieka kiedyś i dziś dała podstawy do stwierdzenia jak bardzo człowiek uzależniony jest od lasu ale również do stwierdzenia,  że pomimo rozwoju technologii nie ma drugiego tak niezwykłego a przede wszystkim odnawialnego surowca jakim jest drewno. Obecnie nowoczesne wykorzystanie drewna to nie tylko stoły, meble, podłogi czy deski ale również ubrania (wiskoza pochodzi z sosny lub świerka), używanie pochodnych celulozy jako zagęszczaczy jedzenia lub w produkcji detergentów jak leki czy pasty do zębów.

 

Następnie uczestnicy zapoznali się z gospodarowaniem populacjami zwierzyny na terenie Nadleśnictwa Kobiór o czym opowiedziała Jadwiga Długajczyk – specjalista służby leśnej nadleśnictwa. Zwróciła ona uwagę uczestników na ślady pozostawiane przez zwierzęta w lesie oraz na uważną obserwację przyrody. Mijane tropy na ziemi, ślady żerowania czy zrzucone przez jelenie poroże świadczą o obecności zwierząt na danym terenie. Uczestnicy mieli możliwość porównania poroży jeleni z porożem danieli, które również występują w lasach kobiórskich.

 

 

II dzień warsztatów

II dzień warsztatów rozpoczął się od wizyty w niezwykłym miejscu – Domu Zielin „Przytulia” w Brennej. Miejsce to w ciekawy sposób przybliża tradycje, kulturę i wierzenia górali śląskich. Interesująca wystawa oraz herbarium wokół budynku „Przytulii” pokazuje wykorzystanie ziół w różnych dziedzinach życia człowieka. Spacer po herbarium uczestnicy odbyli w towarzystwie zielarki Magdaleny Mildner.

O elementach kultury leśnej i łowieckiej uczestnicy warsztatów mogli usłyszeć w zaciszu dworku Konczakówka w Brennej , który obecnie pozostając w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ustroń został przekształcony w Izbę Kultury Leśnej i Łowieckiej Śląska Cieszyńskiego. Historię dworku przybliżyła uczestnikom Monika Matl – edukator Nadleśnictwa Ustroń.

Bardzo cenne dla uczestników były przeprowadzone przez Wiktora Naturskiego – edukatora Nadleśnictwa Ustroń warsztaty „Kontynenty”, które pozwoliły uczestnikom globalnie spojrzeć na problem zmniejszania się powierzchni leśnej na świecie oraz na pochodzenie używanych przez nas codziennie produktów. Warsztaty przybliżyły uczestnikom pojęcie zrównoważonego rozwoju oraz zachęciły do podejmowania odpowiedzialnych decyzji konsumenckich, wpływających realnie na sytuację lasów na świecie.

Na zakończenie warsztatów uczestnikom zaświadczenia wręczyli goście: Leon Mijal – Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustroń, Marek Czader – Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko i Władysław Mąsior – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Bielsku-Białej.

Warsztaty „O lesie w lesie – czyli powrót do natury” zamknęły cykl pięciu warsztatów „ O lesie w lesie”, które odbywały się corocznie w latach 2015-2019. Warsztaty pozwoliły przede wszystkim na zwiększenie wiedzy  i kompetencji nauczycieli, a także wymianę doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy nauczycielami. Warsztaty były również podstawą do stworzenia przy Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w B-B sieci przyrodników – nauczycieli aktywnych na polu edukacji przyrodniczo-leśnej i angażujących się w akcje edukacyjne w swoich szkołach i w swoich gminach.

 

Zdjęcia: Aleksandra Kosior i Irena Polok