Asset Publisher Asset Publisher

Drewno z naszych lasów

Rynek sprzedaży drewna pozyskanego w Nadleśnictwie Bielsko

Powszechnie przyjęło się powielane przez wiele osób powiedzenie, że pozyskiwane w lasach zarządzanych przez PGL LP drewno trafia do Chin. Wiele osób to powiedzenie bezkrytycznie powtarza przyczyniając się do wzrostu dezinformacji w tej sprawie. Ponieważ zależy nam na tym, żeby byli Państwo świadomi jak wykorzystywane jest nasze wspólne dobro, zamieszczamy poniżej ogólną informację o podziale rynków zbytu zaopatrywanych w surowiec drzewny przez nasze Nadleśnictwo. Jednocześnie musimy zaznaczyć, iż Lasy Państwowe nie śledzą dalszych losów sprzedawanego drewna tzn. jak głęboko jest przerabiane przez kupujące je od nas firmy i dokąd sprzedawane są produkowane przez te firmy wyroby.

 

Szczegółowe dane ilościowe zawiera poniższa tabela:

Drewno sprzedane przez Nadleśnictwo Bielsko:

Rok

poza UE

-tzw. CHINY - [tys m3 ]

energetyce przemysłowej [tys m3]

odbiorcom z UE

[tys m3]

społeczności lokalnej

[tys m3]

Polskim firmom

[tys m3]

2008

0,00

0,00

0,00

13,91

82,69

2009

0,00

0,00

0,29

14,64

57,49

2010

0,00

0,00

0,37

18,02

37,21

2011

0,00

0,00

0,67

21,52

39,51

2012

0,00

0,00

0,52

21,70

36,28

2013

0,00

0,00

0,83

18,25

44,04

2014

0,00

0,00

0,48

12,20

42,25

2015

0,00

0,00

0,16

13,90

44,29

2016

0,00

0,00

2,45

13,10

40,38

2017

0,00

0,00

0,36

13,75

38,99

2018

0,00

0,00

0,45

13,44

33,83

2019

0,00

0,00

0,72

10,39

28,18

2020

0,00

0,00

1,10

9,23

24,63

2021

0,00

0,00

0,47

9,61

34,57

2022

0,00

0,00

0,19

10,73

35,66

2023

0,00

0,00

0,89

8,71

29,65

2024*

0,00

0,00

0,05

0,52

1,73

 

* do dnia 28.01.2024