Lista Aktualności Lista Aktualności

Szczepionki przeciwko wściekliźnie

W dniach 24.04-03.05 trwa akcja szczepienia lisów wolnożyjących

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 24.04-03.05.2015 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja wykładania z samolotów szczepionki przeciwko wściekliźnie dla lisów.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie wyłożona z wysokości około 200 metrów, na obszarze ponad 10 tys. km2 powierzchni zielonych. W związku z wystąpieniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego w listopadzie 2011 r. oraz u psa we wrześniu 2012r., nastąpi zwiększenie wyłożenia na obszarze wokół miejscowości Pradła do 25 dawek szczepionki na 1 km2. Na pozostałym terenie woj. śląskiego zakłada się wyłożenie 20 dawek szczepionki na 1 km2. W sumie na terenie całego województwa śląskiego zostanie wyłożonych 213 460 dawek szczepionki.

Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale  i  na  pozostałych terenach    zielonych     np.     na     polach,     łąkach,     w     ogródkach     działkowych. W Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPK  i  W) oraz obszarze przy granicznym z woj. małopolskim w okolicy miejscowości Klucze, gdzie w 2013 r. wystąpiła wścieklizna, zostanie wyłożonych ręcznie ok. 350 dawek szczepionki.

Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu mocno zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają  z  odległości ok. 800 metrów. Podczas próby konsumpcji przynęty przez lisa, dochodzi do  uszkodzenia  zatopionej  w  niej kapsułki ze szczepionką i pobrania szczepionki przez zwierzę.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu, tak żeby lis mógł ją znaleźć i zjeść. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki" pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki.

Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała,  które  zetknęły  się  z  płynną szczepionką.

Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie.

Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od1995 roku, dwa razy do roku: wiosną i jesienią.

W wyniku prowadzonej  do  tej  pory  akcji  szczepienia  lisów  wolno żyjących w województwie śląskim obserwuje się poważny spadek wystąpień wścieklizny wśród zwierząt i tak:

1.   w roku 2003 na terenie całego województwa zanotowano jeden przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,

2.   w 2004 zanotowano 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,

3.   w 2005 roku nie odnotowano wścieklizny,

4.   w 2006 roku stwierdzono 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,

5.   w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny

6.   w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny

7.   w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny

8.   w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny

9.   w 2011 zanotowano 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego

10.   w 2012 roku zanotowano 1 przypadek wścieklizny u psa

11.   w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny

12.   w I połowie 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny

Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 611.