Lista Aktualności Lista Aktualności

Otwarcie ścieżki w Lasku Wilkowickim

13 września 2016 w Wilkowicach na terenie Nadleśnictwa Bielsko została otwarta ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Klubu Gaja.

Lasek Wilkowicki w szczególności las łęgowy, jest cennym siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu europejskim ze względu na występowanie chronionych gatunków roślin.

Wzdłuż ścieżki wyznaczono 10 przystanków. Są one oznaczone w terenie kamiennymi słupkami z numerem przystanku. Na ścieżce ustawiona jest tablica informacyjna oraz pomost do obserwacji płazów. Ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną opracował biolog prof. Zbigniew Wilczek z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który podczas otwarcia ścieżki opowiadał o bogactwie tych lasów.

Ścieżka poświęcona jest zróżnicowaniu florystycznemu podgórskich zbiorowisk roślinnych. Mieszkańcy i turyści mogą spędzać tutaj czas poznając różne typy siedliskowe lasów. Las łęgowy na rozlewiskach nad potokiem Mesznianka okazał się siedliskiem przyrodniczym o znaczeniu europejskim. Można tu spotkać rośliny chronione m.in: ciemiężycę zieloną, goryczkę trojeściową, pióropusznika strusiego. Na wyróżnienie zasługuje rzadko spotykane liczydło górskie. Lasek jest także miejscem rozrodu chronionych gatunków płazów i siedliskiem gatunków chronionych roślin.

 

 

 

 

 

 

Ciemiężyca zielona

Ścieżka zwraca także uwagę na zagrożenia wynikające z antropopresji i inwazji obcych gatunków roślin. To zaskakujące, ale w Lasku Wilkowickim zadomowiły się organizmy, które pochodzą z bardzo dalekich stron. Największym zagrożeniem dla tych terenów jest rdestowiec ostrokończysty, który w bardzo szybkim czasie zajmuje nowe miejsca i przyczynia się do wyginięcia rodzimych gatunków roślin.

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna rozpoczyna się od skrzyżowania ulic Do Lasku i Relaksowej, a kończy na południowo-wschodnim skraju lasu przy ulicy Do Boru. Całkowita długość ścieżki wynosi około 1 kilometr. Czas niezbędny do jej przejścia i zapoznania się z jej walorami to około 2–3 godziny.

Ścieżka powstała przy wsparciu Nadleśnictwa Bielsko oraz gminy Wilkowice w ramach Inicjatywy obywatelskiej „Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna w Lasku Wilkowickim" jako jednej z 23. lokalnych inicjatyw na terenie całej Polski realizowanych w ramach projektu Klubu Gaja „Zaadoptuj rzekę" finansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.