Lista Aktualności Lista Aktualności

Konkurs "Edukacja przyrodniczo-ekologiczna w teorii i praktyce"

19 kwietnia 2023 9 drużyn rywalizowało w wyjątkowym konkursie ekologicznym.

Konkurs odbywający się w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej  był adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego oraz z miasta Bielska-Białej  i polegał na rozwiązaniu zadań problemowych wymagających twórczego  i krytycznego myślenia.

Uczniowie musieli wykazać się zarówno wiedzą teoretyczną o środowisku, lasach czy parkach narodowych jak i w praktyce rozpoznać gatunki drzew leśnych czy zaprojektować i wykonać z materiałów z recyklingu odzież. Uczniowie sadzili również rośliny w doniczkach, które własnoręcznie ozdabiali. W imieniu Nadleśnictwa Bielsko nagrody dla zwycięzców wręczyli zastępca nadleśniczego Izabela Pigan oraz leśniczy Marcin Giel.

Organizatorami konkursu byli:

    1) Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej
    2) Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko
    3) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Celem konkursu było przede wszystkim zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz nabywania umiejęności naukowo-społecznych. Mamy nadzieję, że poprzez naukę i zabawę uczniowie zainspirowani przyrodą staną się bardziej odpowiedzialni za stan środowiska w którym żyją.


Zdjęcia: SP nr 10 w Bielsku-Białej