Lista Aktualności Lista Aktualności

Jesteśmy wśród liderów małej retencji

Nagroda dla Nadleśnictwa Bielsko

Nadleśnictwo Bielsko otrzymało tytuł lidera małej retencji podczas  konferencji "Więcej wody dla przyrody. Retencja w Lasach Państwowych", która odbyła się 23 czerwca 2015r. w Warszawie.

Konferencja podsumowała 2 duże programy - małej retencji nizinnej i górskiej - realizowane przez Lasy Państwowe. Dążąc do poprawy sytuacji wodnej w kraju, Lasy Państwowe już od połowy lat 90. z powodzeniem realizowały projekty małej retencji leśnej, sięgając po środki EkoFunduszu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło drogę do funduszy wspólnotowych, toteż w 2006 r. w Dyrekcji Generalnej zrodził się pomysł, by skoncentrować działania. W efekcie postały dwa duże programy: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" oraz „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich. Zwiększanie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie". Oba znalazły się w Programie Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko", a rolę koordynatora powierzono Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

W sumie w ramach tych programów w LP zrealizowano 7100 różnych obiektów na terenie 232 nadleśnictw (ponad połowa wszystkich w Polsce). Dzięki temu można magazynować w lasach ponad 40 mln m sześc. wody. Łączny koszt realizacji programów małej leśnej retencji nizinnej i górskiej przekroczył 358 mln zł.


Podczas konferencji wręczono nagrody „Lidera retencji". W kategorii małej retencji nizinnej otrzymały je nadleśnictwa: Goleniów, Jagiełek, Janów Lubelski, Jarocin, Lipka, Maskulińskie, Radom, Runowo, Ruszów, Szczytno, Świętoszów, Zawadzkie, a spośród jednostek organizacyjnych LP realizujących projekty retencji górskiej: Baligród, Bielsko, Dynów, Jawor, Henryków, Lądek Zdrój, Lubaczów, Łosie, Nawojowa oraz Wałbrzych.

Więcej informacji na stronie Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl